Firma budowlana Firma budowlana

CERTYFIKAT LAKMA

CERTYFIKAT: MONTARZYSTA RUSZTOWAŃ
BUDOWLANYCH METALOWYCH

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOLENIA: BEZPIECZEŃCTWO
I HIGIENA PRACY W BUDOWNICTWIE

ZAŚWIADCZENIE O UKOCZENIU SEMINARIUM: METODY PROWADZENIA MONTARZU STANOWISKOWEGO

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOLENIA: PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Firma budowlana